Лечение без Брекети- трейнери MYOBRACE

 Защо да предпочетете лечение с трейнери Myobrace пред лечение с шини или брекети?

Лечението с Myobrace трейнери дава много добри резултати както при децата, така и при възрастни.

Майобрейс Трейнер Системата е така моделирана, че да упражнява много леки сили върху изкривените зъби – носенето на Myobrace изправя предните зъби и разширява зъбната дъга. 

Това подобрява развитието на лицето като същевременно отстранява вредното влияние на грешните навици върху растежа на вашето дете.

 

 
 

 

 

КАК РАБОТИ ТРЕЙНЕР СИСТЕМАТА MYOBRACE?

Трейнер системата включва серия от силиконови шини и упражнения за дъвкателната и говорната мускулатура, както и обучение по правилно хранене.

Трейнерите активно подреждат зъбите и позиционират челюстите като :

  • учат езика да стои на правилното място в горната челюст
  • асистират и коригират погрешните модели на преглъщане които водят до струпване на зъбите
  • научават пациента да диша през носа което е изключително важно за развитието на лицето, общото здраве и благополучие на децата.
лечение без брекети myobrace

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩА СИСТЕМАТА MYOBRACE ?

Трейнерите са приложими при всички възрасти.

Лечението е най – ефективно и бързо при деца от 3 до 18 години, но оптималната възраст е от 5 до 15 години, поради съдействието на пациентите.

Система MYOBRACE ЗА ВЪЗРАСТНИ  е моделирана така, че да коригира ортодонтските проблеми като участва в лечението на миофункционалните причини и едновременно подрежда зъбите .

Лечението на ортодонтските аномалии при възрастни изисква активното участие на пациента , ежемесечни посещения в клиниката и търпение относно резултатаите, които се виждат обикновено след около 8-мия месец. Като допълнение се правят упражнения за говорните и дъвкателните мускули от 2 до 5 мин на ден.