Какво е цирконий?

Цирконият (ZrSiO) принадлежи към групата на силикатните минерали и е открит през 1789г. Циркониевият диоксид (ZrO2) е съставка на елемента цирконий, който се намира в природата. Всъщност той се използва в денталната медицина повече от 15 години.

ПРЕДИМСТВА

Недостатъци

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КОРОНАТА ОТ ЦИРКОНИЕВ ДИОКСИД ?

Има два вида циркониеви корони – единият се изработва изцяло от циркониев диоксид ( в пълен контур), а при другият циркония служи като основа, върху която се нанася слой от керамика.

Короните от циркониев диоксид в пълен контур са изключително здрави, но естетически им качества не са добри, защото пропускат светлината много слабо и имат неестествен вид. Затова те се предпочитат за задни зъби, които не се виждат при говор и усмивка.

При циркониево-керамичните корони цирконият служи за основа, подобно на металната основа при метало-керамиката. Върху нея се нанася керамика, чрез която се постига желания естетичен резултат.

Чрез комбинацията от цирконий и керамика се постига изключителен естетически резултат и здравина, по-голяма отколкото при металокерамичните корони.  Професионално изработените циркониево-керамични корони и мостове практически не могат да бъдат различени от естествените зъби.

Сравнение на циркониеви корони и мостове с метало-керамика

Циркониевият диоксид има сила на огъване около 1000-1400 MPA , докато металите използвани при метало-керамиката около 500-700 МРа т.е. цирконият е около 2 пъти по-издръжлив от метала. Циркониевата основа е 100% биосъвместима и не предизвиква алергии, не дразни венеца и не предизвиква сивеенето му, за разлика от  металната основа на метало-керамиката. С цирконият могат да се постигнат отлични естетически резултати, недостижими с метало-керамиката.

Циркониева корона (вляво) и метало-керамична корона ( вдясно), погледнати отвътре.

В заключение метало-керамичните корони и мостове нямат нито едно предимство пред циркониевите, освен цената, която е около два-три пъти по-ниска.

Гарантирано качество

Клиничен случай от нашата практика

В този случай изработихме три циркониеви коронки в областта на дъвкателните зъби.

Този много труден случай беше разрешен с пет циркониево-керамични коронки.

При този пациент сменихме стара,счупена корона с нова циркониево-керамична корона.

В този случай изработихме една циркониева коронка и направихме бели пломби на съседните зъби.

Този „мъртъв“ зъб беше „съживен“ с помощта на циркониева коронка. На съседния зъб беше сменена почернялата пломба, с нова фотополимерна пломба с отлична естетика.