Dental veneers

Висока квалификация на екипа

WHY TO DO TREATMENT WITH DENTAL FACILITIES AT THE BB DENTAL CLINIC?

The veneers require minimal (and sometimes no) cutting of the teeth within 0.2-1 mm, which is their main advantage over artificial crowns (metal-ceramic, fully ceramic, etc.) and in a large percentage of cases, the teeth do not they have to be killed. This makes veneers one of the most sparing treatments and saves extra money on root canal treatment.

  • We GUARANTEE all procedures performed
  • Our dental technicians use the BEST QUALITY materials in the world
  • We have a wealth of experience in aesthetic dentistry
  • You will change your smile with MINIMUM INTERVENTION
  • The treatment is completely PAINFUL
  • You will receive an INDIVIDUAL DESIGN of your new smile
  • We offer attractive prices to other clinics
  • All patients receive FIRST-class service in a luxurious setting
Гарантирано качество

Клиничен случай от нашата практика

The patient came to the clinic BB DENTAL wishing for whiter and symmetrical teeth. After replacing the old photopolymer seals, we made and installed ceramic veneers.

In this more severe case, we completed this long treatment with five ceramic veneers and one zirconium crown.

 ВИДОВЕ ЗЪБНИ ФАСЕТИ

Porcelain veneers

Порцелановите фасети се изработват индивидуално за всеки пациент в зъботехническа лаборотория. Те са с превъзходни естетически качества, не се оцветяват, както естествените зъби и са най-издръжливи във времето. Цената им спрямо останалите видове фасети е най-висока и изискват най-дълго време за направата им.

Composite veneers

Композитните фасети се изработват директно в устата на пациента от денталния лекар. Като материал се използват висококачествени композити, от които по принцип се правят зъбните обтурации. Те изискват 1 или 2 посещения в денталния кабинет и с тях могат да се постигнат перфектни естетически резултати. Поради по-бързото стареене на материала композитните фасети могат да имат по-кратък живот в устата на пациента, но това не е задължително. Цената им е най-ниска в сравнение с останалите видове фасети и са чудесно решение при пациенти, които нямат средства за порцеланови фасети, но искат да променят усмивката си.

Vitrified (glass) composite veneers

Витрифицираните(със стъкло) композитни фасети са фабрично изработени и лазерно обработени. Предлагат се в различни размери и форми. Те не изискват работа от зъботeхническата лаборатория и могат да се поставят в едно посещение, което спестява време на пациента. Наличието на стъкло и лазерната обработка ги прави много устойчиви като цената им е по-достъпна в сравнение с керамичните фасети.

Гарантирано качество

Клиничен случай от нашата практика

This patient arrived from abroad for a limited time. Instead of ceramic veneers, we used six direct photopolymer veneers. We only achieved this result within 2 days and allowed this young man to smile again without worry.