Начало > Услуги > Лечение на кариес

Лечение на кариес

Кариесологията е наука, която се занимава с възникването и лечението на зъбния кариес. Зъбният кариес може да се определи като използваме два критерия.Първо, кариесът е бакетериална инфекция, което се причинява от специфични киселиннопродуциращи бакетрии намиращи се в зъбната плака. Второ, кариесът е процес на деминерализация и реминерализация, който е обратим до момента на създаване на кухина (кавитация). Кариесът е точката, в коята процесът на бактериална деминерализация взема превес над способността на организма на пациента да реминерализира зъбната структура. Пет са основните фактори за развитие на кариес: количеството и състава на слюнката, структурата на зъбите, вида на приемана храна (най-вече въглехидратите), микроорганизмите и времето, за което зъбите са изложени на външните въздействия.      

                                k61.gif

 

 

Кофердам

Лабораторни пломби

Естетични пломби