Циркониеви корони

Какво е цирконий?

Цирконият (ZrSiO) принадлежи към групата на силикатните минерали и е открит през 1789г. Циркониевият диоксид (ZrO2) е съставка на елемента цирконий, който се намира в природата. Всъщност той се използва в денталната медицина повече от 15 години.

Циркониевият диоксид е изключително издръжлив и 100% биопоносим. Поради това той се използва и за изработване на протези и в други области на човешкото тяло- уши, пръсти, бедра, изкуствени стави и др. В денталната медицина се използва за изработка на пинлеи, корони, мостове и импланти. Той е бял на цвят.

Какво представлява короната от циркониев диоксид ?

Има два вида циркониеви корони - единият се изработва изцяло от циркониев диоксид ( в пълен контур), а при другият циркония служи като основа, върху която се нанася слой от керамика.

Короните от циркониев диоксид в пълен контур са изключително здрави, но естетически им качества не са добри, защото пропускат светлината много слабо и имат неестествен вид. Затова те се предпочитат за задни зъби, които не се виждат при говор и усмивка.

 

Циркониева корона в пълен контур погледната отвътре.

 

При циркониево-керамичните корони цирконият служи за основа, подобно на металната основа при метало-керамиката. Върху нея се нанася керамика, чрез която се постига желания естетичен резултат.

Примери за циркониева основа, върху които се нанасят керамичните слоеве.

Чрез комбинацията от цирконий и керамика се постига изключителен естетически резултат и здравина, по-голяма отколкото при металокерамичните корони.  Професионално изработените циркониево-керамични корони и мостове практически не могат да бъдат различени от естествените зъби.